از ابتدای حضور رادمان در صنعت آموزش و توسعه، مدرسین رادمان همواره تلاش کرده‌اند تا با طراحی و ارتقای آموزش‌های موثر کسب و کار در حوزه‌ی مهارت‌های نرم طرحی نو دراندازند و با بهترین و اثربخش‌ترین شیوه‌های ممکن، همراهی موثری را با مشتریان خود داشته باشند. این شرکت با انجام مطالعه در سازمان­‌ها‌ و بر اساس بهینه‌کاوی‌ و تجربه بیش از یک دهه خود، سعی در نیازسنجی آموزش و برنامه‌ریزی متناسب با آن برای اجرای آموزش‌ها می‌نماید. متخصصین این شرکت با استفاده از روش‌­های آموزشی نوین و تکنولوژی‌های جدید سعی می‌کنند شرکت‌کنندگان در دوره‌­های آموزشی را با مفاهیم نوین آشنا کرده و با ایجاد محیطی پر نشاط نرخ یادگیری آن‌ها را افزایش دهند. مکانیزم بهینه اجرای دوره‌های آموزشی توسط رادمان در قالب تصویر زیر قابل مشاهده می‌باشد که در صورت نیاز همفکری و راهنمایی‌های بیشتر، این آمادگی همواره از سوی رادمان برای مشتریان مهیا می‌باشد.

Training-Progress

بواسطه نیاز به برگزاری کارگاه‌ها با متدهای عنوان شده، مدرسین رادمان از تجارب اجرایی و مدیریتی متناسب برخوردار بوده و ضمن ارائه مثال‌های کاربردی هر صنعت، از آن دست‌آوردها به شکل مطلوبی در پیشبرد اهداف آموزشی استفاده خواهند کرد.کارگاه های آموزشی