1

استخدام

استخدام نیروی جدید و کارآمد، برای سازمان‌ها در سراسر جهان همواره یک چالش جدی محسوب می¬گردد. تجربه یک استخدام نامتناسب هزینه‌ها و تهدیدهای فراوانی را برای هر سازمانی به همراه دارد که این مساله باعث می‌شود تا نیاز به روش‌های جدید و مناسب نیرو‌یابی، مصاحبه شغلی و تطابق شرایط متقاضیان، با خواسته‌های شغل هر روز بیش از گذشته احساس شود. روش انجام این‌گونه پروژه‌ها به شرح زیر است:

  • استخراج شرایط احراز شغل به صورت یک صفحه کاربردی و هدفگذاری شده
  • طراحی و انجام تبلیغات شغلی از طریق مناسب‌ترین کانال‌های در اختیار و متناسب با نوع کار
  • بررسی و تفکیک تمامی رزومه‌های دریافتی توسط تیم مجرب و آموزش دیده
  • انجام مصاحبه عمومی، فنی و همچنین اخذ آزمون‌های پیشرفته تحت وب از متقاضیان
  • ارسال رزومه، نتیجه آزمون‌ها و رتبه‌بندی ویژگی‌های مورد توافق در خصوص هر منتخب
  • ارائه توضیحات کاربردی به منظور تبیین کامل شرایط فرد معرفی شده
  • همراهی تا مرحله عقد قرارداد و آغاز به کار افراد در سازمان