negotiation-skills

اصول و فنون مذاکره

هدف از برگزاری دوره

با توجه به شرایط خاص کسب و کار در دنیای رقابتی، سازمان‌ها نیازمند حضور در جلسات و مذاکرات مختلف هستند و باید بتوانند مذاکرات را با تکیه بر اصول صحیح پیش‌ببرند تا به نتایج مطلوب خود برسند. در این ارتباط دوره‌ی آشنایی با اصول و فنون مذاکره قصد دارد تا مذاکره‌کنندگانی حرفه‌ای و دارای کم‌ترین اشتباهات مذاکره را رهسپار سازمان‌ها نماید و این افراد بتوانند با بیشینه سازی شانس برد در مذاکرات شرایط مناسبی را برای سازمان رقم بزنند. مثال‌ها و موضوعاتی که در این کارگاه ارائه خواهد شد منطبق با نیازها و فضای کسب و کار سازمان‌ها طراحی خواهد شد. در این کارگاه به صورت هدفمند تکنیک‌ها و ترفندهای مذاکره مورد آنالیز قرار گرفته و افراد با ابزارهای متقاعدسازی و ترغیب آشنا می‌شوند.

شرکت‌کنندگان در زمینه‌های زیر صاحب دانش، اعتماد به‌نفس و مهارت می‌شوند:

 • مذاکرات را برنامه‌ریزی می‌کنند
 • جلسات مذاکره را مدیریت می‌کنند
 • ارتباط‌سازی می‌کنند و نسبت به خود ایجاد علاقه می‌نمایند
 • اعتماد طرف مذاکره را جلب می‌کنند
 • با پیشنهادات خود، طرف مذاکره را ترغیب می‌کنند
 • کاراکتر خود را ارتقا می‌دهند
 • از بیان و زبان بدن خود، به نحو موثری در مذاکرات استفاده کنند
 • دام‌ها و خطاهای مذاکره را می‌شناسند و با آن‌ها مقابله می‌کنند
 • انواع فنون و مانورهای مذاکره را در موقعیت‌های مناسب به کار می‌بندند
 • مذاکرات دشوار را به سمت نتایج مطلوب هدایت می‌کنند

برنامه/سرفصل کارگاه:

 • مذاکره چیست؟
 • اهمیت مذاکره
 • زمینه‌های مذاکره
 • انواع مذاکره
 • سبک‌های مذاکره
 • خصایص مذاکره‌کننده‌ی حرفه‌ای
 • فرآیند یک مذاکره‌ی موثر
 • انواع نقش در مذاکره
 • فعالیت‌های حین مذاکره
 • تاکتیک‌های مذاکره
 • کانال‌های ارتباطی مذاکره‌کننده
 • زبان بدن در مذاکره
 • اشتباهات رایج مذاکره‌کنندگان
 • دام‌ها و ترفندها در مذاکره

مدت برگزاری:

از یک تا سه روز بر اساس نیاز کارفرما و تحلیل محتوای متناسب