motivation

انگیزش دیگران

هدف از برگزاری دوره

شناخت خود و ویژگی‌های فردی مهم‌ترین گام در تغییر رفتار است بنابراین در این کارگاه با استفاده از ابزار مدیریتی PIAV، افراد ضمن درک دقیق‌تر ارزش‌ها و نگرش‌های خود، به گونه‌ای دقیق‌تر دلایل رفتارهای خود و دیگران را مورد شناسایی قرار می‌دهند. شرکت‌کنندگان می‌توانند با درک دلایل اصلی رفتار افراد دست به انتخاب‌ها و تصمیمات سازنده زده و در راستای ارتقای رضایت شغلی خویش و کارمندانشان گام بردارند. آنان همچنین می‌توانند میزان اهمیت همدلی در ایجاد روابط محکم با دیگران را به خوبی درک کرده و الهام بخش برداشتن گام‌های مفید به سمت تحقق اهداف باشند. آموزش نحوه برگزاری جلسات انگیزشی نیز به عنوان ابزاری موفق در راستای ایجاد انگیزه در دیگران در کنار انتقال مفاهیم بنیادین انگیزه‌بخشی و ترغیب ابزار مهمی است که در اختیار شرکت کنندگان این دوره قرار خواهد گرفت.

 

شرکت‌کنندگان در زمینه‌های زیر صاحب دانش، اعتماد به‌نفس و مهارت می‌شوند:

 • شناخت انگیزش و درک مفهوم پاداش‌های درونی و بیرونی
 • شناخت ارزش‌ها و نگرش‌های متفاوت و چگونگی تعامل آن‌ها
 • شناخت نیروی حرکت‌دهنده هر فرد در اعمال و تصمیم‌گیری‌هایش
 • شناخت دیدگاه خود، دیگران و گرامی‌داشتن تفاوت‌ها در نقطه نظرات افراد
 • تطابق ارزش‌ها برای بهبود ارتباطات، افزایش اثرگذاری، انگیزش بیشتر و حل اختلافات

برنامه/سرفصل کارگاه:

 • تعریف انگیزش
 • پاداش‌های درونی در مقابل پاداش‌های بیرونی
 • تئوری‌های انگیزش X,Y,Z
 • تعریف نگرش و تفاوت‌های نگرشی
 • معرفی ابزار و مدل PIAV
 • تشخیص نگرش‌های خود نگرش‌های دیگران و تأثیر آن در ارتباطات
 • مصاحبه انگیزشی
 • اثربخشی در بهبود انگیزش دیگران
 • همدلی

 

مدت برگزاری:

 • یک روز (۸ ساعت)