problem-solving

تکنیک‌های تصمیم‌گیری و حل مسئله

هدف از برگزاری دوره

تصمیم‌گیری بخش مهمی از زندگی شخصی و شغلی هر یک از ما را تشکیل می‌دهد. تصمیم‌گیرندگان افرادی هستند که مسئولیت قضاوت یا انتخاب بین دو یا چند راه‌حل مختلف را بر عهده دارند و این قضاوت در برخی موارد بسیار مهم و حیاتی است. از این رو کسب مهارت‌های نحوه‌ی اخذ اطلاعات لازم به منظور تصمیم‌گیری، همراه کردن دیگران و نحوه‌ی اجرای درست تصمیمات از موضوعاتی است که در این کارگاه به آن‌ها پرداخته می‌شود.

شرکت‌کنندگان در زمینه‌های زیر صاحب دانش، اعتماد به‌نفس و مهارت می‌شوند:

 • شناخت مسئله و تعریف دقیق آن
 • شناخت روش‌های جمع آوری اطلاعات
 • بررسی راه‌حل‌ها و اجرای فرایند تصمیم‌گیری
 • توانایی اخذ تصمیم و جلب مشارکت دیگران
 • توانایی اجرای تصمیم و نظارت بر آن
 • حل تعارض‌ها
 • شناخت عوامل موثر در تصمیم‌گیری‌های شخصی

برنامه/سرفصل کارگاه

 • تعریف مهارت حل مساله
 • فرآیند حل خلاق مساله
 • شناخت مساله
 • تعریف مساله
 • یافتن راه‌حل‌های جانشین
 • غربال‌گری و انتخاب بهترین‌ها
 • مقابله سالم / مقابله ناسالم
 • عوامل شخصی موثر در تصمیم‌گیری
 • تصمیم‌گیری منطقی
 • خلاصه‌ی کارگاه و نتیجه‌گیری
 • پرسش و پاسخ

 

مدت برگزاری:

 • دو روز (۱۶ ساعت)