شرکت راهبران دانش مدیریت رادمان، در پنج حوزه به کارفرمایان خود در سطحی قابل رقابت با تراز شرکت‌های جهانی ارایه خدمت می‌نماید. این خدمات بر اساس فلسفه رادمان و با محوریت مدیریت استعدادها طراحی و اجرا شده‌اند. رادمان برای اجرای تمامی خدمات خود، دارای روشی منحصربه‌فرد بوده و تا به حال تمامی آن‌ها را در سازمان‌های داخلی و خارجی مستقر در ایران پیاده‌سازی نموده است. در نتیجه خدمات این شرکت که با الهام‌گیری از دانش نوین مدیریت شروع شد، با فرهنگ بومی منطبق گردید

پژوهش

بهبود عملکرد کسب و کار از طریق پرسشگری و تحلیل آن در قالب اجرای پروژهای مشتری مخفی،سنحش رضایتمندی مشتریان و کارمندان،بازرسی مرچندایزینگ و پرسشگری به روش Tailor

پلتفرم آنلاین ارزیابی (استار)

استار یک پلتفرم آنلاین برای ارزیابی استعدادهای پرسنل در شاخه های مختلف است که برگرفته از سال‌ها تجربه رادمان در پروژه‌های منابع انسانی است. این پلتفرم شامل تست‌های آلاین روانشناختی سازمانی است که روز به روز در حال بروزرسانی است

آموزش و توسعه

اجرای برنامه‌های نیازسنجی،‌ طراحی پودمان آموزشی منطبق با نیاز کارفرما، اجرا کارگاه آموزشی تعاملی، مربی‌گری، سنجش اثربخشی میزان توسعه صورت گرفته در فراگیران و پیاده‌سازی برنامه توسعه‌ منطبق با مدل شایستگی

برونسپاری منابع انسانی

برونسپاری منابع انسانی

با برون سپاری منابع انسانی می‌توان با رهایی از دغدغه‌های اداری روزمره و صرفه‌جویی مالی بر اهداف استراتژیک سازمان، افزایش بهره‌وری کارکنان، بهبود خدمات رفاهی، دستیابی به تکنولوژی و در نهایت رضایتمندی کارکنان متمرکز شد

مشاوره منابع انسانی

ارایه خدمات مشاوره در زمنیه پیاده‌سازی زیر ساخت‌های منابع انسانی، برون سپاری خدمات منابع انسانی، توسعه فرهنگ‌سازمانی‌ و دستیابی به نتایجی متمایز از طریق ایجاد اشتیاق و تعهد سازمانی