9

فرآیند استخدام در فیس بوک

 

9

برای طراحی  که سعی دارد وارد صنعت فنّاوری شود کار کردن در فیسبوک یک رویاست.

جولی ژو رئیس طراحی محصول در فیسبوک فاش کرده که شرکت به چه صورت تیم طراحانش را در مصاحبه‌ی اول  گلچین می‌کند. او در سال ۲۰۰۶ کارش را به عنوان طراح محصول در شرکت آغاز کرد. در آن زمان او ۲۲ ساله بود…