stress-management

مدیریت استرس

هدف از برگزاری دوره

استرس به عنوان یکی از شایع‌ترین عکس العمل‌های بدن به فشارهای محیطی است. بنا بر نظر فولکمن، استرس ناشی از محیطی است که فرد در آن قرار می‌گیرد و می‌تواند به سلامت روح و جسم فرد آسیب جدی وارد کند و بر عملکرد وی در سازمان نیز اثرگذار باشد. از سوی دیگر مقدار منطقی از استرس می‌تواند تا اندازه‌ای برای افراد محرک باشد و وی را وادار به تلاش بیشتر کند، لذا نحوه مدیریت تاثیر فشارهای محیطی بر خود و کنترل استرس می‌تواند در بهبود عملکرد افراد منجر شود.

شرکت‌کنندگان در زمینه‌های زیر صاحب دانش، اعتماد به‌نفس و مهارت می‌شوند:

 • شناسایی و کنترل عوامل استرس‌زا
 • مواجهه و مقابله مناسب با عوامل ایجاد کننده استرس
 • شناسایی واکنش‌های احتمالی در مواجهه با استرس و درک آن‌ها
 • استفاده مثبت و موثر از استرس در جهت پیشبرد امور

برنامه/سرفصل کارگاه:

 • تعاریف و مفاهیم استرس
 • چگونگی شکل‌گیری استرس
 • آزمون میزان استرس
 • علل و منابع استرس
 • علائم و نشانه‌های استرس
 • پخش فیلم
 • رویارویی با استرس
 • قدم‌های مقابله با استرس
 • سبک‌ زندگی و تاثیر آن بر استرس
 • توصیه‌های مهم برای مدیریت استرس

مدت برگزاری:

یک روز (۸ ساعت)