customer-orientation

مشتری مداری

هدف از برگزاری دوره

امروزه سازمان‌ها برای بدست‌آوردن بخش کوچکی از بازار در رقابت شدید با یکدیگر هستند. ظهور، ثبات و توسعه سازمان‌های جدید در گرو ارائه محصول جدید و بی همتا یا خدمات ویژه و ارزش‌آفرین به مشتریان می‌باشد که آن‌ها را بیشتر از محصولات و خدمات سایر رقبا خرسند سازد. در واقع، در دنیای کسب‌و‌‌کار امروزی، دیگر شرکت‌ها نمی‌توانند نسبت به انتظارات و نیازهای مشتریان بی‌تفاوت باشند. آن‌ها باید تمام توان خود را در جهت افزایش رضایت مشتری بکار گیرند، چرا که تنها منبع برگشت سرمایه، مشتریان هستند. رضایت مشتری به دنبال خود مزایایی از قبیل ایجاد مزیت‌های رقابتی، کاهش هزینه‌های ناشی از اشتباه، ترغیب مشتری به تکرار معامله و وفاداری، کاهش هزینه‌های جلب مشتریان جدید، افزایش اعتبار و شهرت و رشد و توسعه پایدار را به همراه دارد.

شرکت رادمان با برگزاری دوره‌های مشتری‌مداری همواره سعی کرده با استفاده از شیوه‌های نوین آموزشی در این حوزه، فرهنگ مشتری‌مداری را در سازمان‌ها ترویج دهد.

شرکت‌کنندگان در زمینه‌های زیر صاحب دانش، اعتماد به‌نفس و مهارت می‌شوند:

 • شناخت مفهوم و اهمیت مشتری و تقسیم‌بندی مشتریان
 • روش‌های ایجاد ارتباط مستحکم با مشتری
 • مدیریت شرایط مختلف مواجهه با مشتری
 • مدیریت مشتریان عصبانی

برنامه/سرفصل کارگاه:

 • تعریف مشتری
 • تقسیم‌بندی مشتریان
 • انواع مشتریان
 • ارتباط با مشتری
  • گام‌های ایجاد ارتباط مستحکم با مشتری
 • مدیریت مشتریان عصبانی
 • شبیه‌سازی مواجهه با انواع مشتریان

مدت برگزاری:

یک روز (۸ ساعت)