معرفی ابزار DISC

ابزار مدیریتی تحت وب DISC راهکاری مناسب برای بهبود عملکرد سازمان در جهت جذب، حفظ و نگهداری نیروهای کارآمد و توسعه رهبری در سازمان می‌باشد. این ابزار به مدیران سازمان کمک می‌نماید تا بتوانند رفتار خود و سایر افراد را در مدت زمان بسیار کوتاه شناسایی نموده و ارتباطات درون‌سازمانی بین کارمندان و مدیران را بهبود بخشند. ابزار DISC گزارش‌هایی را ارائه می‌نماید که نه‌تنها رفتارهای منحصربه‌فرد شخص را شناسایی می‌نماید، بلکه وی را در تغییر رفتارهای خود در شرایط مختلف به‌گونه‌ای راهنمایی می‌کند که در ارتباط با دیگران به موفقیت بیشتری نایل گردد.

موارد استفاده DISC در سازمان‌ها

 • بهبود کارتیمی
 • استخدام افراد جدید در سازمان
 • حل‌وفصل تنش‌های درون سازمان
 • افزایش میزان کارایی افراد
 • تدوین استراتژی مناسب برای حفظ و نگهداری افراد کلیدی سازمان
 • توسعه رهبری

کارمندان و مدیران سازمان می‌توانند با استفاده از گزارش برآمده از ابزار DISC، ارزیابی بسیار معتبری از رفتارهای سازمانی خود را در یک گزارش انفرادی ببینند. اطلاعات ذکر شده در گزارش، دانشی را دراختیار مدیران و کارمندان یک سازمان قرارمی‌دهد که موجب بالارفتن سطح ارتباطات موثر آن‌ها شده و توسعه پایدار سازمان را رقم می‌زند. این گزارش دربرگیرنده بخش‌های زیر می‌باشد:

 • خصوصیات و ویژگی‌های عمومی فرد
 • ارزش‌های فرد برای سازمان
 • بایدها و نبایدها در ارتباط با فرد
 • راهکارهایی برای ارتباط موثر با دیگران
 • مدل‌های رفتاری طبیعی و تطبیق‌یافته فرد
 • نکات کلیدی انگیزشی
 • نکات کلیدی مدیریتی
 • زمینه‌های مناسب برای رشد
 • سبک کاری فرد در سازمان

روایی و پایایی:

صحت این سیستم در پژوهش‌های متعددی که توسط شش موسسه تحقیقاتی معتبر انجام شده، در سطح جهان مورد تایید قرار گرفته‌است. به عنوان نمونه تحقیقات انجام‌شده در سال ۲۰۰۶ بر روی جامعه‌آماری ۷۵۳۱۷ مورد در دنیا توسط پروفسور پیتر کلاسن، تاییدیه صلاحیت دریافت نموده‌ است. در ایران هم گروه رادمان به عنوان اولین گروه توسعه ابزار DISC با همکاری دانشگاه‌های بزرگ کشور و استفاده از توان متخصصین و اساتید روان‌شناسی، روان‌سنجی و روان‌شناسی صنعتی و سازمانی در حال هنجاریابی و معرفی مدل ایرانی ابزار DISC است. این گروه در تلاش است تا با استفاده از توان پژوهشگران داخلی، جغرافیای دانش علمی درباره ابزار DISC را توسعه دهد. نکته بسیار مهم درباره این ابزار این است که در تمام پژوهش‌های انجام شده در این زمینه، مولفه‌های فرهنگی و بومی در نحوه‌ی پاسخگویی به این ابزار نقش کلیدی را دارد. در پژوهش‌های گروه رادمان تفاوت معناداری بین نتایج ابزار DISC هنجاریابی شده در ایرانتوسط رادمان و ابزار‌DISC غیربومی گزارش شده‌است.

دریافت نتایج تحقیقات |نمونه گزارش |درخواست استفاده