interview-skills

مهارت‌های مصاحبه و استخدام

هدف از برگزاری دوره

یکی از مهارت‌های کلیدی برای مدیران امروزی، مهارت استخدام و مصاحبه است. یک مصاحبه ضعیف آسیب‌های بیشماری به مجوعه تحت سرپرستی مدیران وارد می‌کند. چراکه مصاحبه ضعیف ممکن است باعث ورود افراد نامناسب به سازمان شده و یا از ورود افراد مستعد جلوگیری کند. استخدام اشتباه حتی هزینه بسیاری را به شرکت تحمیل می‌کند. برای نمونه افزایش هزینه‌های استخدام، آسیب به برند شرکت در فضای بازار کارجویان، آسیب به فرآیندهای جاری مانند فروش یا تولید نمونه‌های از این موارد هستند.

مصاحبه رفتاری به مدیران کمک می‌کند تا بهترین فرد که بیشترین تطبیق با شغل مد نظر را دارد انتخاب کنند. این روش برای تمامی رده‌های سازمانی قابل اجراء است. افراد با سابقه کم و مدیران لایه ارشد نیز با این روش قابل ارزیابی هستند. بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته،‌  این روش حدود سه برابر شانس مصاحبه کننده را برای یافتن افراد منطبق با الزامات سازمانی و شغلی افزایش می‌دهد. به همین دلیل به عنوان یکی از روش‌های نوین در دنیای کسب و کار امروز تبدیل شده است.

 

شرکت‌کنندگان در زمینه‌های زیر صاحب دانش، اعتماد به‌نفس و مهارت می‌شوند:

 • فرایند استخدام صحیح در سازمان‌ها
 • توجه به نکات مهم و تاثیرگذار در مصاحبه
 • رزومه خوانی و نحوه تفکیک و بررسی آن
 • پرسش سوالات اثربخش
 • ارتباط مناسب و گوش دادن درست
 • نحوه هدایت فرایند مصاحبه
 • تکنیک‌های موثر در پیشبرد مصاحبه‌های استخدامی

برنامه/سرفصل کارگاه 

 • اهمیت انتخاب صحیح
 • روال‌ها و فرایندهای رایج در استخدام
 • رزومه‌خوانی، بایدها و نبایدها
 • شروع متفاوت و خلاقانه مصاحبه‌های استخدامی
 • رفتار و منش متناسب
 • معرفی رویکرد رفتاری با استفاده از مدل DISC
 • استفاده موثر از تکنیک های ارتباطی برای استخراج اطلاعات
 • تکنیک STAR و ضرورت‌های پرداختن به آن در مصاحبه
 • پرسشگری مناسب و انواع روش‌های مربوط به آن
 • سئوالاتی که نباید پرسیده شود
 • تمرکز و بهبود مهارت‌های شنیداری و گوش­دادن موثر
 • اهمیت زبان بدن

 

مدت برگزاری:

یک روز (۸ ساعت)