2

هوش هیجانی

هوش هیجانی

این روزها به وضوح نیاز به برقراری ارتباط موثر در همه‌ی اجتماعات از اجتماعات کاری تا خانوادگی در کنار تخصص دیده می‌شود. ما می‌توانیم با کسب مهارت هوش هیجانی به توانایی هرچه بهتر در این زمینه برسیم

بر اساس نظر (دانیل گلمن)، هوش هیجانی یا EQ شامل شناخت و کنترل هیجان‌های خود، همدلی کردن با دیگران و حفظ روابط رضایت بخش است. به عبارت دیگر شخصی که هوش هیجانی بالایی دارد، به طور موفقیت‌آمیزی مولفه‌های شناختی، فیزیولوژیکی و رفتاری هیجان‌ها را با یکدیگر تلفیق می کند. بررسی‌ها نشان  داده‌است بسیاری افراد با داشتن هوش بهره یا IQ متوسط ولی با داشتن هوش هیجانی نسبتا بالا موفقیت‌های بسیاری را کسب نموده اند. به‌طوری که هم‌اکنون در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته افراد با هوش هیجانی بالا را جهت مشاغل مدیریتی برمی گزینند. در کارگاه هوش هیجانی، سعی می کنیم تا ضمن ارایه‌ی مطالب علمی درباره‌ی هیجانات و هوش هیجانی به عنوان مکانیزم کنترلی آن با انجام فعالیت‌هایی افراد را در زمینه‌ی شناخت هرچه بهتر هوش هیجانی و طرق ارتقاء آن همراهی کنیم.

شرکت‌کنندگان در زمینه‌های زیر صاحب دانش، اعتمادبه‌نفس و مهارت می‌شوند:

  • آشنایی عمومی با هیجانات و هوش هیجانی
  • شناخت هیجانات خود و دیگران و توانایی کنترل هیجانات در شرایط مختلف
  • توانایی درک متقابل و مدیریت بهتر رابطه‌

مدت برگزاری:

یک روز ( ۸ ساعت)