eq

هوش هیجانی

هدف از برگزاری دوره

بر اساس نظر (دانیل گلمن)، هوش هیجانی یا EQ شامل شناخت و کنترل هیجان‌های خود، همدلی کردن با دیگران و حفظ روابط رضایت بخش است. به عبارت دیگر شخصی که هوش هیجانی بالایی دارد ، به طور موفقیت‌آمیزی مولفه‌های شناختی، فیزیولوژیکی و رفتاری هیجان‌ها را با یکدیگر تلفیق می کند. بررسی‌ها نشان  داده‌است بسیاری افراد با داشتن هوشبهر یا IQ متوسط ولی با داشتن هوش هیجانی نسبتا بالا موفقیت‌های بسیاری را کسب نموده اند. به‌طوری که هم‌اکنون در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته افراد با هوش هیجانی بالا را جهت مشاغل مدیریتی برمی گزینند. در کارگاه هوش هیجانی، همانند سایر کارگاه‌های متعامل شرکت راهبران دانش مدیریت رادمان سعی می‌گردد تا ضمن ارایه‌ی مطالب علمی درباره‌ی هیجانات و هوش هیجانی به عنوان مکانیزم کنترلی آن با انجام فعالیت‌هایی افراد را در زمینه‌ی شناخت هرچه بهتر هوش هیجانی و طرق ارتقاء آن یاری رسانیم. بعلاوه در این کارگاه با استفاده از ابزاری استاندارد میزان هوش هیجانی شرکت‌کنندگان سنجیده می‌گردد تا در صورت نیاز جلسات مشاوره‌ی اختصاصی برای آن‌ها تنظیم گردد.

شرکت‌کنندگان در زمینه‌های زیر صاحب دانش، اعتماد به‌نفس و مهارت می‌شوند:

  • آشنایی عمومی با هیجانات و هوش هیجانی
  • شناخت هیجانات خود و دیگران و توانایی کنترل هیجانات در شرایط مختلف
  • توانایی درک متقابل و مدیریت بهتر رابطه‌

برنامه/سرفصل کارگاه:

  • تعریف هوش هیجانی و مؤلفه‌هایش
  • سنجش هوش هیجانی شرکت‌کنندگان
  • شناخت خود و دیگران
  • برقراری ارتباط و کنترل هیجانات در ارتباطات
  • مؤلفه‌های برقراری ارتباط و نقش زبان بدن
  • انتقاد سازنده به عنوان کارکردی مهم از ارتباطات
  • برنامه‌ای عملی برای ارتقای هوش هیجانی

مدت برگزاری:

یک روز (۸ ساعت)