coaching

کارگاه مربی­‌گری

هدف از برگزاری دوره

امروزه مربی‌گری یکی از موثرترین ابزارها برای تغییر در سازمان‌ها و همچنین بهبود عملکرد مدیران در انجام امور مدیریت منابع انسانی‌شان است. تغییر سازمانی می‌تواند با کار کردن روی افراد کلیدی سازمان بسیار تسهیل گردد. مربی‌گری به عنوان یک ابزار توانمند و در عین حال یک شایستگی رهبری می‌تواند افراد را در راهنمایی افراد درون سازمان یاری رساند. دوره مربی‌گری شرکت راهبران دانش مدیریت رادمان یکی دیگر از کارگاه‌های تعاملی شرکت راهبران دانش مدیریت است که در تقویت این شایستگی‌های بسیار تاثیرگذار خواهد بود. موارد زیر به عنوان اهداف کلیدی دوره مطرح است:

 • آموختن پایه‌های مربی‌گری
 • درک تفاوت بین مربی‌گری، آموزش و هدایت‌گری
 • درک سازوکار مربی‌گری
 • بهبود مهارت‌های شنیداری
 • آموختن مهارت‌های مربی‌گری

 

شرکت‌کنندگان در زمینه‌های زیر صاحب دانش، اعتماد به‌نفس و مهارت می‌شوند:

 • برگزاری جلسات مربی‌گری برای همکاران و نیروهای سازمانی
 • ورود مربی‌گری به شایستگی‌های رهبری افراد
 • استفاده از مربی‌گری به عنوان محرک استراتژیک
 • تفکیک مربی‌گری از سایر شیوه‌های توسعه سایرین

برنامه/سرفصل کارگاه:

 • معرفی مدل رفتاری DISC
 • شناخت مدل رفتاری خود
 • درک نحوه خواندن مدل‌ رفتاری دیگران به عنوان یکی از شایستگی‌های مربی
 • نحوه تطابق مدل رفتاری
 • مربی‌گری چه زمانی باید استفاده شود؟
 • مربی‌گری غیررهنمودی در مقابل مربی‌گری رهنمودی
 • پایه‌های مربی‌گری
  • مهارت‌های شنیداری
  • زبان بدن
  • اخلاق
  • پیش‌فرض‌ها
  • شهود
 • تکنیک‌های کلیدی مربی‌گری
 • فرآیند مربی‌گری

مدت برگزاری:

یک روز (۸ ساعت)