3

کانون ارزیابی

این خدمت برای کارفرمایانی طراحی شده که پس از مصاحبه‌های انجام داده، برای تصدی‌گری شغل، نیاز به رتبه‌بندی افراد متقاضی و شناخت دقیق‌تری از قابلیت‌ها و شایستگی‌های آن‌ها دارند. این فرآیند با محدودیت حداکثر ۵ نفر، طی نیم روز یا یک روز (بر اساس پارمترهای مورد نیاز برای بررسی)‌ برگزار خواهد شد. کانون ارزیابی برای سنجش مهارت‌های فنی و رفتاری افراد شامل موارد زیر می‌باشد:

  • استفاده از ابزارهای نوین مدیریتی و پرسشنامه ها
  • بحث، بازی و فعالیت گروهی
  • ایفای نقش و ارائه مطلب
  • تمرین نوشتاری
4 پاسخ

دیدگاه ها غیر فعال است.