شیوع ویروس کرونا در در آخرین ماه سال۹۸، بسیاری از کسب و کارها را با چالشهای جدی مواجه کرده است. با وجود این بیماری بسیاری از کسب و کارهای کوچک، متوسط و حتی سازمانهای بزرگ و دولتی مجبور شدند از دورکاری برای سازمان خود استفاده کنند. بسیاری از سازمانها و شرکتها ترجیح دادهند برای حفظ سلامت منابع انسانی خود شرایط کار کارمندان را در محیط امن خانه فراهم کننداگرچه فروکش نسبی موج اول کرونا در اواسط خرداد خیلی از سازمان‌ها را بر این داشت که دورکاری را به حداقل برسانند و روند عادی سازی را در پی گرفتند، ولی متاسفانه دوباره با اوج گیری موج دوم ویروس کرونا با تجربیات موفق و ناموفق دوباره برای حفظ سلامت کارکنان دورکاری را در دستور کار فرار دادند.

دورکاری یا کار ریموت از منزل، اگرچه این روزها بیشتر از گذشته انجام میشود، ولی چگونگی مدیریت کارکنان دورکار، حفظ کارایی، نحوه ارتباط تیمها با یکدیگر و حفظ انگیزه و امید به دور از استرس و ترس از جمله مسائلی است که هم کارکنان و هم کارفرمایان با آن دست به گریبان هستند.

ما در رادمان سال‌هاست روی مهارت‌های نرم و توسعه‌ی فردی و حرفه‌ای افراد کار کردیم و به کسب و کارها کمک کردیم که بتونن مزیت رقابتی خودشون رو در داشتن نیروهای آگاه‌تر و کارآمدتر داشته باشن.
درحال حاضر در دوره‌ای هستیم که خیلی از سازمان‌ها به سمت دورکاری حرکت کرده‌اند. مطمئنا هر تغییری نیازمند مجموعه‌ای از آموزش‌ها و تغییرها است. ما با طراحی یک پرسشنامه از متخصصین منابع انسانی سازمان‌ها در مورد مشکلات و نیازهای آموزشی در دوران کرونا پرسیدیم، به این نتیجه رسیدیم که بزرگترین مشکل و دغدغه سازمان‌ها بی انگیزگی کارکنان است.
شبنم طباطائی مدیرعامل گروه مشاوره مدیریت رادمان در رابطه دلیل بی انگیزگی کارکنان و روش‌های ایجاد انگیزه در فیلم زیر توضیح می‌دهد.