4

مصاحبه رفتاری

این خدمت مخصوص کارفرمایانی است که فرد متقاضی را تا حدودی یافته‌اند و صرفاَ به دنبال تایید نهایی ایشان می‌باشند. پس از این مصاحبه، گزارشی یک‌صفحه‌ای در خصوص ابعاد شخصیتی،‌ ویژگی‌های فردی به همراه خروجی گزارش تحلیل رفتاری بر اساس مدل DISC (در حدود ۱۵ صفحه)‌ به کارفرما ارائه خواهد شد.

2

کانون توسعه

این خدمت مخصوص کارفرمایانی است که استعدادهای خود را شناسایی کرده و به دنبال تهیه برنامه حرفه‌ای برای توسعه قابلیت‌های رفتاری ایشان می‌باشند. مشاورین رادمان بر اساس مدل شایستگی کارفرما یا بر اساس مذاکرات صورت گرفته با نمایندگان ایشان پارامترهای مورد نیاز برای سنجش را آماده کرده و افراد را طی یک روز ارزیابی می‌کنند. […]

3

کانون ارزیابی

این خدمت برای کارفرمایانی طراحی شده که پس از مصاحبه‌های انجام داده، برای تصدی‌گری شغل، نیاز به رتبه‌بندی افراد متقاضی و شناخت دقیق‌تری از قابلیت‌ها و شایستگی‌های آن‌ها دارند. این فرآیند با محدودیت حداکثر ۵ نفر، طی نیم روز یا یک روز (بر اساس پارمترهای مورد نیاز برای بررسی)‌ برگزار خواهد شد. کانون ارزیابی برای […]

1

استخدام

استخدام نیروی جدید و کارآمد، برای سازمان‌ها در سراسر جهان همواره یک چالش جدی محسوب می¬گردد. تجربه یک استخدام نامتناسب هزینه‌ها و تهدیدهای فراوانی را برای هر سازمانی به همراه دارد که این مساله باعث می‌شود تا نیاز به روش‌های جدید و مناسب نیرو‌یابی، مصاحبه شغلی و تطابق شرایط متقاضیان، با خواسته‌های شغل هر روز […]

معرفی ابزار DISC

ابزار مدیریتی تحت وب DISC راهکاری مناسب برای بهبود عملکرد سازمان در جهت جذب، حفظ و نگهداری نیروهای کارآمد و توسعه رهبری در سازمان می‌باشد. این ابزار به مدیران سازمان کمک می‌نماید تا بتوانند رفتار خود و سایر افراد را در مدت زمان بسیار کوتاه شناسایی نموده و ارتباطات درون‌سازمانی بین کارمندان و مدیران را […]

معرفی ابزار سنجش فرهنگ سازمانی OCI

در دنیای پرچالش امروز تجارت، همگام شدن فرهنگ سازمان‌ها با چشم‌اندازشان برای سازمان‌ها اهمیت فوق‌العاده‌ای یافته است. Organizational Culture Inventory پرسشنامه‌ای سازمانی است که به صورت گسترده‌ای در سطح جهان مورد استفاده و پژوهش قرار گرفته است. OCI با نشان دادن هنجارهای رفتاری سازمان تصویری گویا از مدل فرهنگی حال حاضر سازمان ارائه می‌دهد. این […]

ارزیابی ۳۶۰ درجه

ارزیابی عبارت است از “سنجش نسبی عملکرد فرد در رابطه با نحوه انجام کار مشخص در یک دوره زمانی معین، در مقایسه با استاندارد انجام کار و همچنین تعیین استعداد و ظرفیت­های بالقوه فرد به منظور برنامه‌­ریزی جهت توسعه و بهبود”. در واقع ارزیابی حکم حلقه بازخور در سیستم­‌های پویا و زنده را دارد که […]