disc
,

کارگاه تربیت متخصص و مدرس ابزار DISC

در این کارگاه آموزشی که با شیوه یادگیری در عمل ارایه می‌گردد در ابتدا با شناخت مدل‌های رفتاری، جنبه‌های رفتاری خود خواهیم پرداخت و فرد به یک شناخت دقیق‌تر از خود دست‌خواهدیافت. برای مدیریت تعارض و داشتن ارتباط پویا و موثر، نیاز به شناخت دیگران داریم به همین منظور به بررسی مدل‌ها و ویژگی‌های سبک‌های رفتاری دیگران می‌پردازیم …
pms1
, ,

مدیریت عملکرد کارکنان

هدف از برگزاری دوره چگونه بايد مطمئن شد كه افراد اهداف استراتژيك يك سازمان را به خوبي دنبال مي‌كنند؟ آيا قابليت‌هاي مناسب را براي راهبرد اين اهداف دارند؟ كداميك از قابليت‌ها را مي‌توان توسعه داد تا از به نتيجه رساندن اهداف اطمينان حاصل كنيم؟ مديريت عملكرد پروسه‌اي است كه در آن اهداف فردی و سازمانی …
interview-skills
, ,

مهارت‌های مصاحبه و استخدام

هدف از برگزاري دوره یکی از مهارت‌های کلیدی برای مدیران امروزی، مهارت استخدام و مصاحبه است. یک مصاحبه ضعیف آسیب‌های بیشماری به مجوعه تحت سرپرستی مدیران وارد می‌کند. چراکه مصاحبه ضعیف ممکن است باعث ورود افراد نامناسب به سازمان شده و یا از ورود افراد مستعد جلوگیری کند. استخدام اشتباه حتی هزینه بسیاری ر…