نوشته‌ها

Agile

تفکر و عملکرد چابک

چابکی می‌تواند کلید مواجهه با تغییرات دائمی سازمان‌های امروزی باشد تا بتوانند به تغییرات درونی و بیرونی پاسخی متناسب چه به لحاظ نوع تفکر و تصمیم‌گیری و چه به لحاظ زمانی فراهم کنند. از آنجاییکه موفقیت هر سازمانی در گرو عملکرد افراد سازمان است، این دوره از طریق ارائه تعاریف با همراهی فعالیت‌هایی مرتبط که […]

34

تغییر دی ان ای برای تشویق کار

شاید «کار گروهی» جدید‌ترین واژه‌ی محبوب در دنیای کسب و کار باشد، اما در واقع از مدت‌ها پیش مطرح بوده است. آنچه در ابتدا با هدف افزایش بازدهی شرکت‌ها به وجود آمده بود، اکنون به یک علم واقعی با نتایج قابل اندازه‌گیری تکامل پیدا کرده است. کار تیمی دلایل بسیاری دارد اما واضح‌ترین دلیل آن، […]

ارزیابی ۳۶۰ درجه

ارزیابی عبارت است از “سنجش نسبی عملکرد فرد در رابطه با نحوه انجام کار مشخص در یک دوره زمانی معین، در مقایسه با استاندارد انجام کار و همچنین تعیین استعداد و ظرفیت­های بالقوه فرد به منظور برنامه‌­ریزی جهت توسعه و بهبود”. در واقع ارزیابی حکم حلقه بازخور در سیستم­‌های پویا و زنده را دارد که […]

pms1

مدیریت عملکرد کارکنان

هدف از برگزاری دوره چگونه باید مطمئن شد که افراد اهداف استراتژیک یک سازمان را به خوبی دنبال می‌کنند؟ آیا قابلیت‌های مناسب را برای راهبرد این اهداف دارند؟ کدامیک از قابلیت‌ها را می‌توان توسعه داد تا از به نتیجه رساندن اهداف اطمینان حاصل کنیم؟ مدیریت عملکرد پروسه‌ای است که در آن اهداف فردی و سازمانی […]