نوشته‌ها

photo_2016-10-31_17-26-15

۱۰ چیز که بهترین رهبران به آن معتقدند!

۱. رهبری خواندن بین سطور است، در حالیکه دیگران فقط بطور سطحی صفحات را ورق می زنند. رهبری هنر عمیق اندیشیدن و عمیق نگاه کردن به همه چیز است. ۲. در رهبری بیشتر از پاسخ دادن، پرسیدن سؤالهای درست مهم است. یکی از اشتباهات رایج بسیاری از رهبران این است; پیش از آنکه به درستی […]

معرفی ابزار سنجش فرهنگ سازمانی OCI

در دنیای پرچالش امروز تجارت، همگام شدن فرهنگ سازمان‌ها با چشم‌اندازشان برای سازمان‌ها اهمیت فوق‌العاده‌ای یافته است. Organizational Culture Inventory پرسشنامه‌ای سازمانی است که به صورت گسترده‌ای در سطح جهان مورد استفاده و پژوهش قرار گرفته است. OCI با نشان دادن هنجارهای رفتاری سازمان تصویری گویا از مدل فرهنگی حال حاضر سازمان ارائه می‌دهد. این […]

pms1

مدیریت عملکرد کارکنان

هدف از برگزاری دوره چگونه باید مطمئن شد که افراد اهداف استراتژیک یک سازمان را به خوبی دنبال می‌کنند؟ آیا قابلیت‌های مناسب را برای راهبرد این اهداف دارند؟ کدامیک از قابلیت‌ها را می‌توان توسعه داد تا از به نتیجه رساندن اهداف اطمینان حاصل کنیم؟ مدیریت عملکرد پروسه‌ای است که در آن اهداف فردی و سازمانی […]