نوشته‌ها

Agile

تفکر و عملکرد چابک

چابکی می‌تواند کلید مواجهه با تغییرات دائمی سازمان‌های امروزی باشد تا بتوانند به تغییرات درونی و بیرونی پاسخی متناسب چه به لحاظ نوع تفکر و تصمیم‌گیری و چه به لحاظ زمانی فراهم کنند. از آنجاییکه موفقیت هر سازمانی در گرو عملکرد افراد سازمان است، این دوره از طریق ارائه تعاریف با همراهی فعالیت‌هایی مرتبط که […]

سیستم مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد، را می‌توان کلیدی‌ترین فرآیند در مسیر توسعه و تعالی سرمایه‌های انسانی دانست که در صورت پیاده‌سازی صحیح می‌تواند منجر به افزایش رضایت و بهبود عملکرد کارکنان شود. رادمان با الگوبرداری از برترین تجارب ارائه‌شده توسط شرکت‌های مشاوره منابع انسانی، تجارب سازمان‌های بزرگ دنیا و همچنین با درنظرگرفتن نیازهای سازمان‌های ایرانی در این حوزه، […]

37

مشاوره منابع انسانی در چه زمینه‌هایی موثر است؟

مقدمه هر چند که مدیریت منابع انسانی یک شغل است، اما در حقیقت وظیفه تمامی مدیران یک شرکت مدیریت افراد می‌باشد. با این حال مدیران منابع انسانی خط مشی نحوه مدیریت کارکنان را با نگاه به چشم و انداز، ماموریت و ارزش‌های شرکت تبیین می‌کنند. در بسیاری از شرکت‌های پیشروی ایرانی،‌ عمده این دستورالعمل‌ها فقط […]

photo_2016-10-29_17-34-27

کلید مدیریت درست زمان، دریافتن تفاوت بین کارهای فوری و کارهای مهم است!

کلید مدیریت درست زمان، دریافتن تفاوت بین کارهای فوری و کارهای مهم است! مدیریت زمان در تئوری خیلی سخت نیست اما در عمل به طرز عجیبی سخت می شود. برای مدیریت زمان، شما نیاز دارید پیش از انجام کارهایتان، آنها را اولویت بندی و برنامه ریزی نمایید. هنگامی که این کار را انجام دهید، پس […]