نوشته‌ها

1

مدیر در نقش کوچ

مدیر در نقش کوچ در دوران کنونی، مربیگری یکی از موثرترین روش‌ها جهت توسعه افراد، تغییر رفتار، بهبود عملکرد، انگیزه بخشیدن به کارکنان و به طور عمومی پشتیبانی واحد مدیریت منابع انسانی در فعالیت‌های مرتبط است. مربیگری به عنوان ابزاری قدرتمند و کلیدی برای شایستگی رهبریت می‌تواند مدیران را در جهت اهدافشان هدایت کند. مدیری […]

Font05

چطور می‌توان یک رهبر واقعی بود

۱- سعی نکنید همیشه حق با شما باشه ، فقط سعی کنید در کلامتون شفاف باشید ۲- نخواهید که آخرین کلام ، کلام شما باشه ۳- نیازی نداشته باشید که همه چی از نظر شما نشات بگیره بلکه اعضای تیم خود را به گونه ایی توانمند کنید که ایده خودشون را داشته باشن و بیان […]