نوشته‌ها

13

مربی‌گری برای توسعه فردی

آیا دچار سردرگمی شده‌اید؟ از نقاط قوت خود آگاه نیستید؟‌ نسبت به اینکه در آینده چه جایگاهی خواهید داشت نگرانید؟ آیا احساس می‌کنید در شغل خود موفق نیستید؟ آیا همه‌ چیز مناسب است ولی بازهم احساس خوشایندی از خویش ندارید؟ آیا در محیط کار به مشکلاتی برخورده‌اید که دستیابی به پاسخ آن برای شما دشوار […]

coaching

کارگاه مربی­‌گری

هدف از برگزاری دوره امروزه مربی‌گری یکی از موثرترین ابزارها برای تغییر در سازمان‌ها و همچنین بهبود عملکرد مدیران در انجام امور مدیریت منابع انسانی‌شان است. تغییر سازمانی می‌تواند با کار کردن روی افراد کلیدی سازمان بسیار تسهیل گردد. مربی‌گری به عنوان یک ابزار توانمند و در عین حال یک شایستگی رهبری می‌تواند افراد را […]