چابکی

چابکی در کسب و کار به توانایی های یک سازمان در سرعت پاسخ دهی به تغییرات داخلی و خارجی بدون منحرف شدن از چشم انداز آن اشاره دارد

چابکی یکی از مفاهیمی است که به‌طور شهودی درکش می‌کنیم، اما تبیین تعریفی دقیق و خاص از آن گاهی دشوار می‌شود. آثار مرتبط با چابکی را در قالب چهار ویژگی خلاصه کرده‌ایم که نتیجۀ واضحی را به دست می‌دهد، آن چهار ویژگی عبارت است از: 

خلق آینده: چابکی بیش از آن‌که با اصلاح یا روزآمد کردن گذشته مرتبط باشد، بر شکل دادن چیزی جدید در آینده متمرکز است.

پیش‌بینی فرصت: چابکی بیش از تکامل بر فرصت تأکید دارد و بیش از آن‌چه اشتباه است، بر آن‌چه درست است، توجه دارد و چیزی را که می‌توان انجام داد، مجسم می‌کند.

سازگاری سریع: چابکی حسی از سرعت یا شتاب را به ذهن متبادر می‌سازد، چابکی به معنای به سرعت حرکت کردن یا به سرعت دست به کار شدن است و سازگاری یا بهبود یافتن از طریق ایجاد تغییرها و تعدیل‌های ظریف را ترویج می‌کند.

یادگیری مستمر: چابکی مستلزم یادگیری است، تا از این طریق رویدادها به الگوهایی تبدیل شوند که در گذر زمان پایداراند.

به‌این‌ترتیب است که یک سازمان یا فرد می‌تواند دوام بیاورد و ترقی کند ـ یعنی با رقبا رقابت کند، پیروز میدان شود و از رفاه برخوردار گردد

چابکی راهبردی

چابکی راهبردی راهبردهای برندۀ کسب و کار را متمایز می‌سازد، راهبردهایی که پی‌وت انجام می‌دهند و تغییری را به شرح زیر در مسیر کسب و کار ایجاد می‌کنند:

  • از سهم بازار به فرصت بازار
  • از کسی که هستیم به چگونگی واکنش نشان دادن مشتریان به ما
  • از نفوذ در بازارهای موجود به خلق بازارهای جدید و بدون مدعی
  • از برنده شدن در رقابت به بازتعریف رقابت
  • از طرح کلی کنش به فرایندهایی پویا برای انتخاب‌های چابک

چابکی سازمانی

چابکی سازمانی سازمان را توانمند می‌سازد تا سریع یا بی‌درنگ به شرایط پویای بازار واکنش نشان دهد. سازمان‌های چابک‌تر در بازارهای مشتریان و سرمایه‌گذاران پیروز می‌شوند.

سازمان‌هایی که سرعت تغییرشان به اندازۀ سرعت تقاضاهای بیرونی نیست، در چشم‌به‌هم‌زدنی عقب می‌مانند و هرگز نمی‌توانند خود را به رقیبان تیزپای‌شان برسانند. سریع واکنش نشان دادن به فرصت‌های مشتریان آتی و بی‌درنگ نوآوری به خرج دادن در محصولات، خدمات و مدل‌های کسب و کار  وجه تمایز سازمان‌های برنده از بقیۀ سازمان‌هاست

چابکی رهبری

 چنانچه چابکی راهبردی سازمان را در موقعیت برنده شدن قرار بدهد و اگر چابکی سازمانی تخصیص پایدار و سریع منابع را به فرصت‌های بازار ممکن سازد، آن‌گاه چابکی رهبری توانایی یادگیری سریع، پیش‌بینی فرصت،  یادگیری مداوم و سازگاری سریع را به نمایش خواهد گذاشت ـ ویژگی‌های چابکی در تصویر 1 نشان داده شده است. رهبران غالباً پل بین سازمان و افراد در سراسر سازمان هستند. چگونگی تفکر و عمل رهبران خالق فرهنگ سازمان است و سرمشقی برای رفتار قابل‌قبول کارکنان به شمار می‌آید.

چابکی فردی

چابکی فردی به معنای توانایی کارکنان و رهبران برای یادگیری و رشد است. افراد چابک‌تر به رفاه شخصی دست می‌یابند و نتایج بهتری را برای کسب و کار به دست می‌آورند.

چابکی فردی حول محور شایستگی کارکنان برای یادگیری و رشد (چابکی یادگیری) در مقام رهبر یا کارمند می‌چرخد. مشخص شده است که چابکی یادگیری یکی از شاخص‌های کلیدی رهبری اثربخش است و افرادی که سرعت تغییرشان به اندازۀ ضروریات شغلی‌شان نیست، تأثیر محدودی دارند.

پنج حوزه سازمان چابک

▪ توسعه سیستم‌ها و تکنولوژی
▪ روش های توسعه زیرساخت و ارائه تکنولوژی‌های نسل بعد

▪ جامعه ای یکپارچه
▪ انگیزه های کارآفرینانه
▪ پویایی نقش ها
▪ چابکی فردی
▪ رهبری خدمت گذار و مشترکانه

▪ سرعت بال در آزمایش و تجربه
▪ روش های کاری استاندارد
▪ مبتنی بر عملکرد
▪ شفافیت در اطالعات
▪ یادگیری مداوم
▪ تصمیم گیری بر مبنای فعالیت

▪ ساختار مشخص و مسطح
▪ نقشهای مشخص و قابل اعتماد
▪ سهیم بودن در اداره سازمان
▪ کمیته های اجرایی
▪ شراکت فعال
▪ فضای باز فیزیکی و دیداری

▪ هدف و چشم انداز مشترک
▪ شناخت و استفاده از فرصت ها
▪ اختصاص انعطاف پذیر منابع
▪ راهنمای عملی و استراتژیک

چابکی فردی

همراهی با تغییر، تاب‌آوری

▪ چرا برخی افراد بهتر از دیگران با شرایط سخت سازگار هستند؟
▪ چرا به نظر می رسد برخی با تغییر بهتر برخورد می کنند؟
▪ چرا بعضی ها بهتر از دیگران در تجربه های نامطلوب با موفقیت تاب می آورند؟

▪ داشتن دیدگاه به تاب آوران کمک می کند تا تمرکزشان را بر روی چیزهایی بگذارند که می‌توانند تغییر بدهند و چیزهایی را که نمی‌توانند بپذیرند.
▪ آیا می توانید از یک تجربه منفی، برداشت مثبتی داشته باشید؟
▪ آیا می توانید بر راه حل ها تمرکز کنید یا در مشکل غرق می شوید؟

۵ جنبه تاب‌آوری

هوش هیجانی

▪ رهبران تاب‌آوری نسبت به احساسات و نیازهایشان آگاهی دارند و آزادانه و با اراده‌ی خودشان آن‌ها را نیز ارائه می‌دهند.
▪ آیا به احساساتتان آگاه هستید و می‌توانید آن‌ها را مناسب ابراز نمایید؟
▪ آیا می‌توانید حالتان را در صورت نیاز تغییر دهید؟

هدف، ارزش‌ها و نقاط قوت

داشتن یه درک واضح از ارزش هایمان و "ادراک اخالقی" به ما کمک می کند تا مواقعی که همه چیز در اطرافمان در حال تغییر است ما متمرکز بمانیم.

این روزها چابکی موضوع داغ و بحث‌برانگیزی است. زمینۀ کسب و کار نیازمند چابکی است. چابکی مهم است، چون تقریباً تمام جنبه‌های محیط بیرونی کسب و کار به نحو شگرفی در حال تغییر است؛ تغییراتی که عمدتاً از برهم‌زنندگی دیجیتال و فنی نشأت می‌گیرد. در خصوص چیستی چابکی باید گفت که چابکی تعاریف فراوانی دارد؛ این تعاریف متعدد را می‌توان در قالب چهار ویژگی ـ خلق آینده، پیش‌بینی فرصت، سازگاری سریع و یادگیری مداوم ـ به زبان ساده بیان کرد. دربارۀ کجایی چابکی باید گفت که چهار ذی‌نفع ـ راهبردی، سازمانی، رهبری و فردی ـ وجود دارد که ویژگی‌های چابکی بر روی آنها پیاده می‌شود. در خصوص چگونگی و روش‌های رسیدن به چابکی نیز باید گفت که منابع انسانی ابزارهایی را برای حفظ و پایدارسازی چابکی در داخل سازمان در اختیار می‌گذارد و از طریق به نمایش گذاشتن سازمان‌دهی منابع انسانی و شایستگی‌های متخصصان خود به الگویی برای چابکی تبدیل می‌شود.  

با ما در ارتباط باشید

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص کارگاه‌های آموزشی با مشاوران رادمان در ارتباط باشید