چرا باید افراد رادر یک محیط حرفه‌ای کسب‌و‌کار ارزیابی کنیم؟

03

شناخت نقات قوت و قابل بهبود رفتاری،ارزشی و شخصیتی برای ایجاد مهارت تطبیق در یک رابطه موثر

02

شناسایی شایستگی‌های افراد برای برنامه‌ریزی توسعه فردی

01

گزینش مناسب برای جایگاه شغلی تعریف شده

برای توسعه و بهره‌وری منابع انسانی، پرسنل را در چه زمینه‌هایی ارزیابی کنیم؟

آزمون‌های روان‌سنجی(استار)

STAR چیست؟

Systematic Talent Assessment by Radman

استار یک پلتفرم آنلاین برای ارزیابی استعداد‌های پرسنل در شاخه‌های مختلف بوده و برگرفته از سال‌ها تجربه‌ایی است که شرکت رادمان با اجرای پروژه‌های منابع انسانی گسترده کسب کرده است.

STAR شامل چه تست‌هایی می‌شود؟

DISC

این تست مشخصه‌های فردی و سبک رفتاری افراد را بر اساس تحقیقات دکتر مارستون مورد بررسی قرار می‌دهد. ابزار دیسک مارستون برای بیش از ۴۰ میلیون نفر در سرتاسر جهان اجرا شده است و نتایج آن مورد تایید و استفاده مراکز آموزشی و شرکت‌ها و کسب و کارها بوده است

1-تسلط و احاطه – Dominance

چگونه شما با مشکلات و جدال‌ها برخورد می‌کنید.

 

2-تأثیرگذاری – Influence

چگونه شما با افراد برخورد می‌کنید و آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهید.

 

3-ثبات – Steadiness

چگونه شما با تغییرات مواجه می‌شوید و رفتار شما در تغییرات چگونه است.

 

4-تطابق – Compliance

چگونه شما با قوانین و مقرراتی که توسط دیگران وضع شده برخورد می‌نمایید.

MOTIVE

این تست محرک‎‌های انگیزشی فرد را از بین ۶ محرک اصلی براساس تحقیقات دکتر اشپرینگر و آلپورت می‌سنجد این سنجش مجموعه‌ایی از ازرش‌ها و نگرش‌های فرد را مورد ارزیابی قرار می‌دهد تا مشخص شود محرک انگیزشی فرد بر اساس کدام یک از ارزش‌های اوست.

 

1-نگرش علم و دانش – Theoretical

 

2-نگرش قدرت طلبی Individualistic

 

3-نگرش ثروت – Utilitarian

 

4-نگرش خیرخواهی – Social

 

5-نگرش قراردادی – Traditional

 

6-نگرش هنر و زیبایی – Aesthetic

BIG5

این آزمون به لحاظ انعکاس ۵ عامل اصلی شخصیت به عنوان یک مدل فراگیر بر اساس تحلیل عوامل محسوب می‌شود گستردگی کاربرد آن در ارزیابی شخصیت افراد سالم و پیش‌بینی عملکرد موفق در آینده می‌تواند یکی از مناسب ترین ابزار ارزیابی شخصیت باشد. این آزمون به دلیل بررسی‌های گوناگون در گروه‌های سنی و در فرهنگ‌های مختلف روی آن صورت گرفته است، یکی از جامع ترین آزمون‌ها در زمینه ارزیابی شخصیت باشد.

 

1-گشودگی Openness

 

2-وظیفه شناسی Conscientiousness

 

3-برون گرایی – Extraversion

 

4-سازگاری – Agreeableness

 

5-روان رنجوری – Neuroticism

نحوه ارائه گزارشات STAR

گزارشات STAR به تفکیک هر تست بصورت دو قسمت نمودار و توضیحات مرتبط با امتیاز هر شخص ارائه می‌شود.

طراحی این پلتفرم به ادمین شرکت‌ها اجازه می‌دهد از قابلیت‌های زیر برخوردار شوند

1- امکان ایجاد جایگاه‌های شغلی بنابر مشاغل تعریف شده در شرکت‌ها

2- امکان طبقه بندی کردن پرسنل در جایگاه‌های شغلی تعریف شده

3- امکان تعریف Job Fit متناسب با جایگاه‌های شغلی تعریف شده

4- امکان مقایسه امتیازات کسب شده هر فرد با امتیاز Job Fit تعریف شده بصورت نمودار و درصد تطابق

5- امکان تعیین سطح دسترسی برای مشاهده نتایج گزارشات توسط پرسنل

6- امکان انتخاب یک یا چند تست از میان تست‌های ارائه شده برای ارزیابی پرسنل

این پلتفرم آنلاین به طور مداوم در حال توسعه می‌باشد و تست‌های متنوع بیشتری در این پلتفرم قرار خواهد گرفت.

تماس با ما

با ما در تماس باشید