راهبری

3 مهارتی که هر رهبر جدید به آن‌ها نیاز دارد

مقدمه شما به عنوان مدیر جدیدی که می‌خواهد مهارت‌هایش را تقویت کند، احتمالاً فکر می‌کنید که باید تحکم بیشتری داشته باشید و زودتر هم به نتیجه برسید. این‌ها ویژگی‌هایی است که معمولاً در رفتار مردان قدرتمند بیشتر دیده می‌شود. اما امروز از رهبران می‌خواهند که مهارت‌هایی مثل سازگاری، هوش هیجانی و فروتنی را در خود […]

ادامه مطلب
تفکر انتقادی

تفکر انتقادی، یعنی پرسیدن سؤالات بهتر

آیا در محل کار خود با یک مسأله جدید روبرو شده‌اید؟ آیا اخیراً ارتقا پیدا کرده و سعی می‌کنید تا نقش جدید خود را بشناسید و چشم‌اندازهای تازه‌ای برای خود ترسیم کنید؟ یا این‌که به تازگی به محل کار جدید خود رفته‌اید و به دنبال آن هستید تا با همکاران باتجربه‌تر خود همکاری کنید؟ اگر […]

ادامه مطلب
چابکی

چابکی: واکنش جدید به تغییر پویا

شکی نیست که جهان پیرامونمان در حال تغییر است، تغییری که ضرب‌آهنگش سریع‌تر از همیشه است و محرک و مولدش غالباً نوآوری فناورانۀ مداوم است. بااین‌توصیف منطقی است که توانایی سازگار شدن با تغییرات سریع به معیار کلیدی برای موفقیت افراد و سازمان‌ها تبدیل شده باشد. مدت‌هاست که در حوزه‌های مدیریت و منابع انسانی به […]

ادامه مطلب
تیم کارآمد

چگونه تیم خود را کارآمدتر کنید

کار گروهی موثر کلید موفقیت برای اکثر مشاغل است، اما ایجاد یک تیم کارآمد می تواند کار سختی باشد. با این حال، دست یافتنی است. با توسعه یک برنامه محکم و یک رویکرد متواضعانه می توانید تیم خود را به یک تیم کارآمد تبدیل کنید و آنها را در مسیر موفقیت قرار دهید. چه چیزی […]

ادامه مطلب