چابکی

چابکی: واکنش جدید به تغییر پویا

شکی نیست که جهان پیرامونمان در حال تغییر است، تغییری که ضرب‌آهنگش سریع‌تر از همیشه است و محرک و مولدش غالباً نوآوری فناورانۀ مداوم است. بااین‌توصیف منطقی است که توانایی سازگار شدن با تغییرات سریع به معیار کلیدی برای موفقیت افراد و سازمان‌ها تبدیل شده باشد. مدت‌هاست که در حوزه‌های مدیریت و منابع انسانی به […]

ادامه مطلب
تیم کارآمد

چگونه تیم خود را کارآمدتر کنید

کار گروهی موثر کلید موفقیت برای اکثر مشاغل است، اما ایجاد یک تیم کارآمد می تواند کار سختی باشد. با این حال، دست یافتنی است. با توسعه یک برنامه محکم و یک رویکرد متواضعانه می توانید تیم خود را به یک تیم کارآمد تبدیل کنید و آنها را در مسیر موفقیت قرار دهید. چه چیزی […]

ادامه مطلب

آشنایی با برونسپاری منابع انسانی برای شرکت‌های کوچک

برونسپاری منابع انسانی یکی از اقدامات مهم در شرکت‌های کوچک که منجر به بهبود کیفیت فعالیت‌ها می‌شود است. این اقدام منجر به ایجاد یک ساختار منعطف در شرکت می‌شود که با صرفه‌جویی در وقت و هزینه می‌تواند شرکت را در برابر تغییرات محیطی برای پیشبرد صحیح امور توانمند کند. با توجه به اهمیت این مسئله […]

ادامه مطلب